1. *קול רנה וישועה באהלי צדיקים* ברכת מזל טוב להוד כ"ק מרן רבינו הגה"ק שליט"א לרגל הולדת נכדתו למז"ט בת הנולד לנכדו הרב משה מייזליש שליט''א בן הגה''צ אב''ד לימנוב שליט''א חתן הגה"צ רב דביהמ''ד אבני צדק שליט"א - חדב"ן. *שישו ושמחו בשמחת רבינו* – at Gevohe Fire Dept.

  2. Rabbi Hertz Frankel OBM was appointed by Satmar Grand Rebbe Joel Teitelbaum OBM to run the Satmar girls’ schools in 1959, over the years he became the informal Satmar Secretery of State to the outside world, seen here with Grand Rebbe Joel, Rabbi Moshe Feinstein OBM at the podium

  3. *קול רנה וישועה באהלי צדיקים* ברכת מזל טוב להוד כ"ק מרן רבינו הגה"ק שליט"א לרגל הולדת נכדו למז"ט בן הבכור הנולד לנכדו הרב יואל ט"ב שליט"א בן הגה"צ אבד"ק ור''מ וומסב''ג שליט"א חתן הגה"צ ר' מאיר יצחק הורוויץ שליט''א אב"ד לינסק. *שישו ושמחו בשמחת רבינו*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *